[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เมนูหลัก
ระบบบริหารการจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
รายงานการประเมินตนเอง
E-OFFICE
V-COPจุลสารวิทยาลัย
ระบบริหารจัดการครุภัณฑ์
รายงานงบทดลอง

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
27/มี.ค./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
จัดอบรม หลักสูตร พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า ภาคฤดูร้อน ( 185 / )
    จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพื้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า (๗๕ ชั่วโมง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการหลักสูตร "งานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์" ( 206 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน หลักสูตร "งานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน หลักสูตร "PLC ในงานอุตสาหกรรม" ( 401 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน หลักสูตร "PLC ในงานอุตสาหกรรม"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( 135 / )
     วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2560 : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ทั้งภายในและต่างสถาบัน ( 417 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดสอนภาคฤดูร้่อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ทั้งภายในและต่างสถาบัน เริ่มลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดเอกสารดังแนบ) สอบถามเพิ่มเติม โทร.032-321903
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.พ./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 157 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ( 228 / )
     นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และนางสรพัชรี ธนศานติ รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานซ่อมสี 45 ชั่วโมง และซ่อมตัวถังรถยนต์ 45 ชั่วโมง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการ "หันหน้าเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ร่วมกันทำดี" ( 104 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดทำโครงการ "หันหน้าเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ร่วมกันทำดี" เนื่องในวันมาฆบูชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( 99 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ปวช.ชั้นปีที่ ๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.พ./2560 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ( "4 tips for a succeesful job interview") ( 132 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ( "4 tips for a succeesful job interview")
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398 โทรสาร 0-3232-3924
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5