[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เมนูหลัก
ระบบบริหารการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง
E-OFFICE
หน่วยงานภายใน
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระบบริหารจัดการครุภัณฑ์
รายงานงบทดลอง
จุลสารวิทยาลัย

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำนเนิการจัดโครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ สานสายใยครอบครัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ( 135 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำนเนิการจัดโครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ สานสายใยครอบครัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 151 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จึงจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแห่เทียนและเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและส่งเสริมพระพุท ( 147 / )
    วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จึงจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแห่เทียนและเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและส่งเสริมพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 133 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 139 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี นำโดย นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหา ( 174 / )
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี นำโดย นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ( 209 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
งานกิจกรรมฯ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ โดยนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประ ( 171 / )
    งานกิจกรรมฯ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ โดยนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีทำการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 117 เป็นวันแรก ( 199 / )
    วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีทำการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 117 เป็นวันแรก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ( 207 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีนำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398 , โทรสาร 0-3232-3924 , E-mail rptc.rb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5