[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เมนูหลัก
ระบบบริหารการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
หน่วยงานภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง
E-OFFICE
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาตารางเรียน
ระบบริหารจัดการครุภัณฑ์
รายงานงบทดลอง
จุลสารวิทยาลัย

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
26/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2561 โดยผู้อำนวยการนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ อ่านสารของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุร ( 113 / )
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2561 โดยผู้อำนวยการนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ อ่านสารของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีนำคณะครูและนักศึกษาสาขาบัญชีและคอมพิวเตอร์เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ( 136 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีนำคณะครูและนักศึกษาสาขาบัญชีและคอมพิวเตอร์เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ( 218 / )
    วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.20 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ( 142 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพนันบอลและยาเสพติด และร่วมรณรงค์เยาวนชน์ไทย ไม่เล่นพนันบอล ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 150 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพนันบอลและยาเสพติด และร่วมรณรงค์เยาวนชน์ไทย ไม่เล่นพนันบอล ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการประสุมสัมนาชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Log Book) วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ( 145 / )
    โครงการประสุมสัมนาชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Log Book) วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี นำโดย ผู้อำนวยการวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันระลึกวันสววรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโรงยิมเน ( 134 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี นำโดย ผู้อำนวยการวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันระลึกวันสววรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโรงยิมเน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มิ.ย./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาวิชาเสริมสวยตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาเสริมสวย ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ( 126 / )
    บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาวิชาเสริมสวยตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาเสริมสวย ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 175 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานพิธีเปิด ว่าที่ร.อ.วิสาร ปัญญชุณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 199 / )
    โครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398 , โทรสาร 0-3232-3924 , E-mail rptc.rb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5