[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบบริหารการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
รายงานการประเมินตนเอง
E-OFFICE
หน่วยงานภายใน
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระบบริหารจัดการครุภัณฑ์
รายงานงบทดลอง
จุลสารวิทยาลัย

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/ส.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นำโดยนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่ พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ( ADRA THAILAND) ณ ( 258 / )
    วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นำโดยนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่ พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ( ADRA THAILAND)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและสมรรถนะที่จำเป็น ของสาชาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 จำนวน 60 คน โดยท่านผู้อำนวยการวรพงษ์ พ ( 236 / )
    แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและสมรรถนะที่จำเป็น ของสาชาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 จำนวน 60 คน โดยท่านผู้อำนวยการวรพงษ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสัการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั ( 252 / )
    วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสัการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำนเนิการจัดโครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ สานสายใยครอบครัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ( 217 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ดำนเนิการจัดโครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ สานสายใยครอบครัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 236 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จึงจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแห่เทียนและเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและส่งเสริมพระพุท ( 238 / )
    วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จึงจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแห่เทียนและเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและส่งเสริมพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 228 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ( 232 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี นำโดย นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหา ( 280 / )
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี นำโดย นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ( 326 / )
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398 , โทรสาร 0-3232-3924 , E-mail rptc.rb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5