พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายยอดชาย ศรีชัย

นายบุญเสริม ค้นหาสุข

นายสำเริง รุ่งเรือง