ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับร่าง ประกาศประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 25) 21 พ.ย. 65
ฉบับร่าง เอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 15) 21 พ.ย. 65
สเปคชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 17) 21 พ.ย. 65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้างสะพานทางเชื่อมอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 4 อาคาร 5 และอาคาร 2 ชั้น (อ่าน 94) 22 ก.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๔ อาคาร ๕ และอาคาร ๒ ชั้น (อ่าน 118) 09 ก.ย. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๔ อาคาร ๕ และอาคาร ๒ ชั (อ่าน 197) 09 ก.ย. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสะพานทางเชื่อมอาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๔ อาคาร ๕ อาคาร ๒ ชั้น (อ่าน 182) 22 ส.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๔ อาคาร ๕ และอาคาร ๒ ชั้น (อ่าน 150) 22 ส.ค. 65
เอกสาร ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑,๒,๔,๕ (อ่าน 176) 11 ส.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑,๒,๔,๕ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อ่าน 146) 11 ส.ค. 65
ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร (อ่าน 195) 09 มิ.ย. 65
ยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร (อ่าน 174) 09 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร (อ่าน 298) 18 มี.ค. 65
ประกาศ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑,๒,๔,๕ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อ่าน 273) 02 มี.ค. 65
ประกาศ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง สะพานทางเชื่อมอาคาร ๑,๒,๔,๕ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อ่าน 269) 02 มี.ค. 65